Water in de kruipruimte

Bookmark and Share

Water in de kruipruimte duidt meestal op een hoge grondwaterstand of een lekkage in een waterleiding of rioolsysteem.

Een hoog grondwaterpeil

Het peil van grondwater wordt veelal bepaald door het gebied waarin gebouwd is. Met name in laag gelegen gebieden zoals polders en uiterwaarden komt het vaak voor dat er water in de kruipruimte staat. Toch is niet altijd duidelijk aan te tonen dat water in de kruipruimte ontstaat door grondwater alleen.

Grondwaterstand

Het grondwater kan een stand bereiken waarbij het water in de kruipruimte min of meer op alle momenten van het jaar zichtbaar is. Indien het peil net onder de kruipruimte staat, dan zal het water vrijwel na iedere natte periode tijdelijk zichtbaar zijn.

Grondlagen en regenval

Indien na elke flinke regenbui het waterpeil stijgt en snel weer afneemt, dan kan deze wateroverlast te maken hebben met de grondlagen waarop gebouwd is. Door slecht of ondoordringbare grondlagen heeft regenwater een langere tijd nodig om afgevoerd te worden. Dit kan verwarrend werken, omdat het lijkt op een hoge grondwaterstand.

Lekkages

Er zijn verschillende redenen denkbaar waardoor lekkages kunnen ontstaan. De meest voorkomende lekkages ontstaan door onzorgvuldige montage of door bodemverzakking. Rioleringsbuizen of watertoevoer kan losraken of breken onder de kracht van een verzakking. Is de bodem echter stabiel, dan zijn dit soort lekkages soms te wijten aan verbouwingen in de omgeving. Denk hierbij aan een nieuwe bestrating of de bouw van woningen.

Waarom het vochtprobleem aanpakken?

Vocht in huis heeft nadelige gevolgen ten aanzien van de luchtvochtigheid. Een te hoge luchtvochtigheid in huis kan resulteren in gezondheidsklachten, schade aan inboedel en uiteindelijk aan de woning zelf. Om vochtige lucht op te kunnen warmen is meer energie nodig dan voor het opwarmen van droge lucht. Een gezonde luchtvochtigheid werkt energieverlagend en dat kan meetbaar zijn in uw portemonnee.

De werkwijze

Na een doortastend en specialistisch onderzoek kan worden opgemaakt wat de beste aanpak is voor de betreffende situatie. Vervolgens kan het probleem bij de bron worden aangepakt, zodat er een duurzame oplossing ontstaat voor de toekomst.

Bedrijven vergelijken

Ontvang via deze websites offertes van verschillende bedrijven. In 1 handeling vraagt deze offertes geheel kosteloos en vrijblijvend aan.Lees meer:
> Optrekkend vocht
> Doorslaand vocht
> Condensatievocht in huis
> Vocht in muren
> Vochtplekken in huis
> Luchtvochtigheid in huis
> Schimmel in huis
> Lekkage
> Water in de kruipruimte
> Water in de kelder